JavaScript – Basic

 1. JavaScript là gì?
 • Là ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng.
 • Là ngôn ngữ thông dịch.
 • Được phát triển bởi Netscape với tên Mocha, sau đó đổi thành LiveScript và cuối cùng là JavaScript.    javascript-redirect
 1. Ai đang dùng JavaScript?
 • Trình duyệt Chrome, Firefox, IE…đều hỗ trợ JavaScript.
 • Các trang web phần lớn đều sử dụng JavaScript.
 • JavaScript là ngôn ngữ client nên có thể hỗ trợ các ứng dụng client.
 • Một số Framework được viết trên JS là AngularJS, NodeJS, ExtJs, JQuery…
 • Unity
 • Các nền tảng phát triển ứng dụng Mobile.
 • Một số server side read time.
 unnamed  internet-ie-icon_1409798500  AngularJS-large
 1. JavaScript làm được những gì?
 • JS có thể thay đổi nội dung của file HTML.
 • JS có thể thay đổi thuộc tính của thẻ HTML.
 • JS có thể thay đổi HTML Styles (CSS)

Do đó nó có thể được ứng dụng trong việc

 • JS có thể kiểm tra đầu vào hợp lệ từ người dùng ứng dụng web.
 • JS cho phép tương tác nhanh với người dùng do code JS được thực thi ngay trên máy client.
 • JS có thể load nội dung một file theo yêu cầu người dùng, ngoại trừ việc load một khối ( được xử lý bởi Ajax).
 • JS cho phép fix một số vấn đề của trình duyệt hoặc một số những thiếu sót của các trình duyệt chưa đáp ứng được với trang web của bạn.
 • JS là nền tảng cho các thiết bị cầm tay.
 1. JavaScript có đặc điểm gì?

A. Điểm mạnh của JavaScript là gì?

 • Có hệ sinh thái các Framework, library đồ sộ.
 • Là ngôn ngữ độc tôn về client –side ( ngôn ngữ xử lý tương tác cho web).
 • Là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.
 • Là ngôn ngữ server – side ( Node.js).
 • Hỗ trợ các ứng dụng destop ( Ứng dụng Metro )
 • Vô số các nền tảng JS cho phép xây dựng các ứng dụng Mobile như jQuery Mobile, Touch …
 • Hỗ trợ phát triển Game ( Unity )

B. Điểm yếu của JavaScript là gì?

 • Tính bảo mật
 • Do JS được nhúng trực tiếp vào các website và thực thi trên máy client nên máy người dùng có thể bị thực thi một số đoạn JS gây hại.
 1. JavaScript có thể kết hợp với những gì?
 • JavaScript có thể kết hợp với HTML để làm website trở nên động hơn, tương tác người dùng nhanh hơn.
 1. JavaScript sẽ có thể thay thế bởi ngôn ngữ nào?
 • Dart là ngôn ngữ đa nền tảng, phát triển bởi Google và hi vọng trong tương lai có thể thay thế được JavaScript. Vậy tại sao Dart lại có thể thay thế được JavaScript?
 1. Một số thắc mắc điên rồ

Câu 1. JavaScript dựa trên Java?

Mocha, LiveScript và JavaScript là một và nó chẳng liên quan gì tới Java. Chỉ đơn giản, Java khi đó quá nổi trội, nên Google lấy tên JavaScript để gây được sự chú ý 😀

Câu 2. JavaScript là phương án tốt nhất để xây dựng các web động?

JavaScript thay thế Flash trong công việc tạo ra một website có tính động bởi đã loại bỏ được yếu điểm về việc load trang của Flash. Hiện nay, JavaScript kết hợp cùng với HTML5 tạo ra những ứng dụng, trang web cực kỳ lung linh.

Câu 3. Tại sao JavaScript vẫn giữ bản sắc là ngôn ngữ thông dịch thay vì chuyển qua biên dịch để đạt hiệu năng cao?

JavaScript đề cao tính tạo khuôn mẫu, tương tác, và mềm dẻo nên nó vẫn giữ minh là ngôn ngữ thông dịch và chấp nhận hiệu năng thấp hơn.

 1. Tham khảo

http://www.w3schools.com/js/default.asp

http://www.w3schools.com/js/js_intro.asp

http://tapchilaptrinh.vn/2014/05/14/javascript-chang-hiep-si-toan-nang/#more-5625

https://www.quora.com/Why-does-Google-invest-in-Dart-instead-of-JavaScript

Head First JavaScript Programming

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s